Palamaton kivivillaeriste parantaa puurunkoisen talon palonkestävyyttä tulipalon sattuessa

28 tammi 2014

Vuosittain pelkästään Suomessa syttyy noin 1400 pientalojen tulipaloa. Yhä noin 80 % pientaloista on puurunkoisia. Pientalojen paloluokkavaatimukset vaihtelevat 0-60 min riippuen talon rakennuspaikasta. Palamaton kivivillaeriste parantaa puurunkoisen talon palonkestävyyttä ja antaa selvästi lisäaikaa ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden pelastamiseksi

Testasimme yhdessä VTT:n kanssa palamattoman kivivillaeristeen merkitystä nykyrakentamisessa. Testituloksista näkee, miten kauan rakenne kestää paloa, ennen kuin kyseisen vaatimuksen raja-arvo ylittyy. Kokeessa, jossa testattiin tuotteilla PAROC Cortex 30 ja PAROC eXtra 150 eristettyjä rakenteita, saavutettiin sisäpuolista paloa vastaan paloluokka REI 60 ja ulkopuolista paloa vastaan saavutettiin paloluokka REI 120. Rakennusosan paloluokka REI60 tarkoittaa, että rakenne kestää paloa tunnin ajan kantavuuden, tiiviyden ja eristävyyden osalta. Eristävyyden määrityksessä vastakkaisen puolen lämpötila saa nousta korkeintaan 140 astetta.  Vastaavasti REI120 tarkoittaa, että rakenne kestää paloa kahden tunnin ajan.

Rakennusten yleinen paloturvallisuus on määritelty myös pelastuslaissa, jonka 21 §:n mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen.

Palamattomat kivivillaeristeet, ne pidentävät rakenteen ja rakennuksen palonkestävyyttä, ja mahdollistavat muiden huoneistojen ja ihmishenkien pelastamisen pitkälläkin pelastuslaitoksen vasteajalla

Lain mukaan helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää yleisissä tiloissa kuten ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Mutta esimerkiksi rivitaloissa ei koskaan voi tietää miten huolellisesti kanssa-asujat lakia noudattavat, eikä kukaan halua naapurissa syttyvän tulipalon leviävän omaan asuntoon. Palokokeessa havainnollistettiin se, minkä olemme jo tienneet. Kivivilla on palonkestävä eristeratkaisu puurunkoiseen taloon ja antaa hyvien palosuojaominaisuuksiensa vuoksi lisäaikaa ihmisten, kotieläinten ja omaisuuden pelastamiseksi. Käyttämällä rakenteissa palamattomia kivivillaeristeitä, varmistetaan rakenteiden paloturvallisuus ja mahdollistetaan rakennuksen muissa palo-osastoissa olevien asukkaiden pelastaminen pitkälläkin pelastuslaitoksen vasteajalla.

Esimerkiksi maaseudun harvetessa, pelastuslaitoksilla on entistä pidempi matka tulla paikalle, joten palava hiiligrilli voi kaatuessa ulkoseinää vasten saattaa pahimmillaan tuhota koko talon tai pihapiirin. Kahden tunnin paloluokka antaa aivan erilaiset mahdollisuudet pelastustöihin.

Kaupungeissa pelastuslaitoksen vasteaika on maaseutua lyhyempi. Asuntorakentaminen on kaupungeissa kuitenkin tiiviimpää, joten palamaton PAROC - kivivillaeriste parantaa asuinympäristön turvallisuutta ja turvallisuuden tuntua.

 

Lisätietoa tuotteista ja paloeristyksestä:

Tuotepäällikkö Tero Virrantuomi, etunimi.sukunimi@paroc.com, +358 46 876 8062

 

Lisätietoa polttokokeesta:

Tuotepäällikkö Mats Walli, etunimi.sukunimi@paroc.com, +358 40 653 0571