Parocin vuosittainen vastuullisuusraportti on julkaistu

14 touko 2013
Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeiden valmistaja Paroc Group on julkaissut historiansa toisen vastuullisuusraportin, Paroc Book of Sustainabilityn. Raportti käsittelee vuoden 2012 tapahtumia ja noudattaa kansainvälistä yhteiskuntavastuuraportoinnin ohjeistusta GRI:tä (Global Reporting Initiative).

Paroc uudisti strategiaansa vuoden 2012 aikana, jolloin vastuullisuus sisällytettiin olennaiseksi osaksi yritysstrategiaa. Vuoden 2012 vastuullisuusraportti kuvaa yhtiön taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia sen sidosryhmille ja ympäristölle.

Kestävää kehitystä tuotannossa
Paroc asetti 2012 tavoitteekseen olla 30 prosenttia energiatehokkaampi toiminnoissaan vuoteen 2020 mennessä, ja tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty konkreettisia toimenpiteitä. Hiilidioksidipäästöt vähenivät selvästi jo vuoden 2012 aikana. Toimintojen tehokkuutta tarkkaillaan jatkuvasti, ja jokaisella tuotantolaitoksella on oma energiatehokkuusohjelmansa tuleville vuosille.

Kaatopaikkajätteestä eroon
Vuonna 2011 aloitetulla projektilla on saatu aikaan näkyviä tuloksia: vuoden 2012 aikana Paroc on pienentänyt tuottamansa kaatopaikkajätteen määrää 3 000 tonnilla edellisvuoteen verrattuna. Puolan Trzemesznon tehdas ei tuota lainkaan kaatopaikkajätettä ja Ruotsissa sijaitsevan Hällekisin tehtaan sekä Suomen Paraisten tuotantojäännöksestä alle 10 prosenttia menee kaatopaikalle. Tuotantojäännös voidaan käyttää uudelleen moneen eri tarkoitukseen. Parocin tavoite on saavuttaa sataprosenttinen materiaalitehokkuus, johon sisältyy tuotantojäännöksen määrän minimointi.

Hyvä yrityskansalainen kaikissa toimintamaissaan
Paroc aloitti vuonna 2012 ensimmäisen Venäjän tehtaansa rakentamisen. Hanke on Parocin historian tähänastisista yksittäisistä hankkeista suurin. Rakennusprojekti on edennyt aikataulun mukaan, ja kaupallinen tuotanto on tarkoitus aloittaa marraskuussa 2013.

”Hyvä yrityskansalaisuus on liiketoimintamme ydin kaikissa maissamme. Tämän projektin myötä monet aiemmin Paroc kulttuuriin kuuluneet toimintamallit on nyt kirjattu mustaa valkoiselle, muun muassa hallinnointiperiaatteiden ja kumppaneille suunnatun hyvän yrityskansalaisuuden ohjeistuksen muodossa”, toteaa Kari Lehtinen, Paroc Groupin toimitusjohtaja.

Työtapaturmien määrä puolittui
Parocin työterveys ja -turvallisuus paranivat huomattavasti vuoden 2012 aikana. Työtapaturmatiheydessä päädyttiin alle puoleen edellisvuoteen verrattuna. Paroc käynnisti myös uusia työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen vaikuttavia projekteja sekä investoi henkilöstön ja johdon koulutukseen. Yrityksen työturvallisuustavoite on nolla työtapaturmaa vuoteen 2020 mennessä.


Lisätiedot:

 

Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group Oy, p. 046 876 8902

Anne-Maarit Sepling, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Paroc Group, p. 040 670 8033,
anne-maarit.sepling@paroc.com