Parocin yhteistoimintaneuvottelut Lappeenrannassa päättyivät

22 touko 2013
Energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja Paroc Groupin Lappeenrannan toimintojen tulevaisuutta koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Maaliskuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut koskivat koko Lappeenrannan henkilöstöä, yhteensä noin 250 henkilöä. Paroc Group on päättänyt siirtää kaikki Lappeenrannan toiminnot muihin yksiköihinsä vuoden 2016 loppuun mennessä. Lappeenrannassa päättyy 250 työtehtävää, mutta toimintojen siirtojen myötä muualla aukeaa noin 100 uutta työpaikkaa kevääseen 2017 mennessä.

Muutosten ja neuvotteluiden taustalla on Parocin Lappeenrannan tuotantolaitoksen tontin vuonna 2019 päättyvä vuokrasopimus. Tuotantolaitos sijaitsee kalkkikiviesiintymän päällä ja tontin omistava kaivosyhtiö Nordkalk on aikeissa laajentaa kaivostoimintaansa tehtaan alueelle. Vuosien mittaan Nordkalkin kanssa käytyjen neuvottelujen aikana olemme aktiivisesti pyrkineet saamaan vuokrasopimuksellemme toimintamme turvaavan jatkoajan mutta neuvotteluissa ei ole löytynyt molemmille osapuolille hyväksyttävää ratkaisua. Myöskään siirtyminen toiselle tontille Lappeenrannassa ei ole osoittautunut kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella realistiseksi vaihtoehdoksi.
Lappeenrannan vuokratontti tulee olla luovutettuna, rakennukset purettuna ja tontti siivottuna toukokuuhun 2019 mennessä.

Parocin Lappeenrannan toimintojen loppumisen seurauksena päättyy yhteensä 250 työtehtävää 2016 loppuun mennessä. Tuotannon ja toimintojen siirtämisen kautta muihin yhtiön toimipisteisiin syntyy noin 100 uutta työtehtävää, joista Suomeen lähemmäs 70.

”On erittäin valitettavaa, että joudumme toteuttamaan näin mittavat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ja sulkemaan Suomen vanhimman tuotantoyksikkömme. Kävimme yt-neuvotteluiden aikana läpi lukuisia vaihtoehtoja. Jo tiedossa olleiden vaihtoehtojen lisäksi selvitimme uusia vaihtoehtoja sekä Nordkalkin että Lappeenrannan kaupungin kanssa. Neuvotteluiden kuluessa Nordkalk ilmoitti Parocille tehtaan alla olevan kalkkikiviesiintymän olevan heille niin arvokas, että Parocin toiminnan jatkon turvaava sopimus nykyiselle tontille jäämisestä ei ole Nordkalkille vaihtoehto. Olemme edelleen sitoutuneita toimintaamme Suomessa, mutta tässä tapauksessa meistä riippumattomat ulkoiset tekijät rajoittivat vaihtoehtojamme ja päätöstämme”, toteaa Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen.

”Arvostamme suuresti Lappeenrannan henkilöstölle vuosien varrella kertynyttä tietotaitoa, joten työllisyyttä tukevien toimenpiteiden kärkenä on auttaa henkilökuntaamme siirtymään muihin yksiköihimme avautuviin uusiin työtehtäviin. Lisäksi tuemme henkilöstöä uusien töiden saamisessa, muun muassa työnhakuvalmennusten sekä yhdessä viranomaisten kanssa toteutettavien toimenpiteiden avulla.”

Toimintojen siirrosta johtuen työpaikkojen määrä Paroc Groupissa vähenee noin 150 henkilötyövuotta porrastetusti vuoden 2016 loppuun mennessä.

Lappeenrannassa valmistettavien rakennuseristeiden tuotanto siirtyy Parocin Paraisten ja Oulun tuotantolaitoksiin. Teknisten eristeiden tuotanto puolestaan siirretään pääasiallisesti Ruotsin Hällekisin tuotantoyksikköön. Akustiikkatuotteiden valmistus siirtyy Ruotsin Skövden tuotantoyksikköön.

Parocin Lappeenrannan tuotantolaitos valmistaa sekä rakennuseristeitä että teknisiä eristeitä. Tuotantolaitos työllistää noin 250 ihmistä ja on kilpailukykyinen sekä kannattava. Lappeenrannan yksikkö on ollut toiminnassa vuodesta 1952 alkaen. Toimintojen siirto ei aiheuta katkoksia asiakastoimituksiin Suomessa tai muualla.

Lisätietoja:
Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group Oy

Haastattelupyynnöt:
Anne-Maarit Sepling, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Paroc Group Oy, +358 40 670 80 33, anne-maarit.sepling@paroc.com

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019.