Paroc Groupissa työturvallisuus on osa yritysstrategiaa

26 kesä 2013

”Perehdyttäminen varmistaa myös kesätyöläisille turvalliset työolot”

Energiatehokkaita eristeratkaisuja valmistava Paroc Group tarjoaa tänä vuonna työpaikan noin 80 kesätyöntekijälle Suomessa lähinnä tuotannollisiin ja kunnossapidollisiin tehtäviin. Kesätyöläisten määrä on säilynyt usean vuoden samalla tasolla. Kansainvälisesti Paroc Group työllistää joka kesä noin 300 kesätyöntekijää. Hallinnollisia lomasijaisuuksia on tarjolla noin 20 prosentille palkatuista.

Parocin työturvallisuudesta ja työterveydestä vastaava päällikkö Vesa Hongisto kertoo, että kesälomittajien tehtäviin perehdyttäminen sujuu samaan tapaan kuin vakituisten työntekijöiden kohdalla. Huolellisella perehdytysjaksolla ja opastuksella varmistetaan kesätyöntekijöille turvalliset työolot. Koko henkilöstöä kannustetaan ja koulutetaan monin eri keinoin pitämään huolta sekä omasta että työtoverin turvallisuudesta.

”Toimipisteen yleiset työturvallisuusohjeet käydään läpi perehdyttämiskaavan mukaisesti, jonka jälkeen sijaisille annetaan tehtäväkohtainen koulutus”, Hongisto sanoo. ”Alaikäisten harjoittelijoiden kohdalla otetaan huomioon lainsäädännölliset rajoitteet. Käytännössä he eivät käytä koneita lainkaan, eivät ole tekemisissä haitallisten kemikaalien kanssa, eivätkä työskentele yksin tai yöaikaan.”

Kesätyöntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen on yksi tärkeä osa Paroc Groupin työturvallisuustyötä, joka tähtää vuoden 2020 mennessä nollatapaturmaan koko konsernin osalta.  

Paroc menestyi Nolla tapaturma -foorumin tasoluokituksessa

Suomalaisten työpaikkojen verkosto, Nolla tapaturmaa -foorumi, myönsi vastikään Paroc Groupin Suomen yksiköille työturvallisuuden tasoluokituksen nimikkeellä Taso III – Suuntana maailman kärki.

Kyseessä on työturvallisuuden jatkuvaa kehittämistä kuvaava ensimmäinen palkittava taso, jossa on arvioitu muun muassa työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Kunniamaininnan saavuttamiseksi edellytetään lisäksi, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Parocin saama kunniamaininta on seurausta pitkäjänteisestä työturvallisuuden edistämiseksi tehdystä työstä, jonka avulla työtapaturmat ovat vähentyneet yli 2000 henkilöä työllistävässä yhtiössä merkittävästi. Vaikka kunniamaininta myönnettiin Parocin Suomen yksiköille, tilanne on muuttunut paremmaksi myös muissa Parocin tuotantolaitoksissa Ruotsissa, Puolassa ja Liettuassa.

Vielä pari vuotta sitten tapaturmataajuus oli 25, mutta määrätietoisilla muutostoimilla on suunta saatu käännetyksi: miljoonaa työtuntia kohden sattuneita tapaturmia kuvaava luku onnistuttiin puolittamaan vuodesta 2011 vuoteen 2012. Tapaturmat ovat olleet myös luonteeltaan lievempiä kuin aiemmin.

Vuonna 2003 perustetun Nolla tapaturmaa -foorumin toimintaa koordinoi ja kehittää Työterveyslaitos. Tasoluokituksia on myönnetty vuodesta 2004.

www.paroc.fi

Lisätietoja:

Vesa Hongisto, työturvallisuudesta ja -terveydestä vastaava päällikkö,
Paroc Group, puh. 0400 942 992, vesa.hongisto@paroc.com

Anne-Maarit Sepling, markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Paroc Group, puh. 040 670 8033, anne-maarit.sepling@paroc.com

 

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 14 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2012 oli 430 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 2019. www.paroc.com