Parocin tehtaan työturvallisuudelle erinomaiset arvosanat

08 loka 2013

Skanska toteutti Parocin Paraisten tuotantolaitoksessa työturvallisuusarvioinnin, jossa tarkasteltiin työturvallisuutta kolmesta näkökulmasta: johtamisen, turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusosaamisen kehittämisen osalta. Syykuussa tehdyn arvion perusteella Skanska antaa Parocille erinomaisen loppuarvosanan tehtaan turvallisuustasosta

Skanska toteutti arvioinnin ulkopuolisten palvelutarjoajien työturvallisuuden tasoa mittaavalla UPA-arviointimenetelmällä. Arvioinnin avulla tähdätään työturvallisuusyhteistyön tiivistämiseen tilaajan ja palvelutarjoajan välillä. Arvion tekemiseen osallistunut tuoteryhmäpäällikkö Jukka Järvinen Skanska Oy:stä kiinnitti huomiota erityisesti Parocin järjestelmälliseen tapaan huolehtia työturvallisuudesta. ”Selkeät turvallisuustavoitteet on määritelty ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vakiokäytännöt löytyvät niin ohjeistukseen, seurantaan, valvontaan sekä tapahtumien kirjaamiseen.”
Skanska pitää tärkeänä tavarantoimittajiensa hyvää työturvallisuuden tasoa, sillä Järvisen mukaan tämä viestii toimitusvarmuudesta ja vähäisistä häiriöistä.
”Yhteistyökumppanimme siistit ja turvalliset työtilat kertovat myös tuotannon kustannustehokkuudesta”, Jukka Järvinen sanoo.

Työturvallisuus on asennekysymys

Parocin Paraisten tehtaan työsuojelu- ja tehdaspäällikkö Topi Korsberg muistuttaa, että työturvallisuuden nostaminen maailmanluokan tasolle vaatii kulttuurimuutosta yrityksen kaikilla tasoilla. Parocin hallitus ja johto sekä eri maissa toimivat organisaatiot ovat voimakkaasti sitoutuneet turvallisuuteen ja sen kehittämiseen.

”Kehitys on lähtenyt ylimmästä johdosta, joka on omalla toiminnallaan osoittanut, että turvallisuus on ykkösprioriteetti. Tämän jälkeen tehtaalla käynnistyi ns. raaka työ, eli parannetaan työtapoja ja tehdään tarvittavia muutoksia laitteisiin työturvallisuuden edistämiseksi”, Topi Korsberg kertoo.

”Avainasemassa on koko henkilöstö. Ihmisten ajattelutapoihin voidaan vaikuttaa sekä koulutuksen avulla, että osallistamalla heitä tekemään turvallisuuden parantamiseen tähtääviä havaintoja. Poikkeamia ei missään nimessä saa katsoa läpi sormien, vaan asioihin pitää puuttua.”

Turvallisuus on organisoitu nyt koko konsernissa. Parocin OHS-strategia ja visio on määritelty huolella, tavoitteet sovittu. Työsuojeluun, turvallisuuteen ja opastamiseen liittyvät perusprosessit ovat hyvällä tasolla ja niitä myös kehitetään jatkuvasti.

Työsuojeluvaltuutettu Urho Lagerströmin mukaan työturvallisuuden kehittäminen on lisännyt työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistyötä. ”Ihmiset ovat oppineet toimimaan turvallisemmin myös vapaa-aikanaan. Osaamme havainnoida asioita eri näkökulmista.”

Lisätietoja:

Riikka Flaaming
Viestintä-ja markkinointipäällikkö
riikka.flaaming@paroc.com 
puh. 040 704 8680