Metalli ja kivivilla hyötykäyttöön Parocin ja Lassila&Tikanojan yhteistyöllä

19 marras 2013
Energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja Paroc sekä Lassila & Tikanoja ovat solmineet sandwich-elementtien kierrätystä koskevan yhteistyösopimuksen. Valtakunnallinen sopimus koskee Parocin tehdasta Paraisilla sekä kaikkia rakennustyömaita Suomessa. Uusi käytäntö on Suomessa ensimmäinen osa Paroc Rewool -kierrätyskonseptia, jota tullaan laajentamaan koskemaan myös muita Parocin tuotteita vuoden 2014 aikana.

Metalli ja kivivilla hyötykäyttöön Parocin ja Lassila&Tikanojan yhteistyöllä

Tommi Tupala, Lassila & Tikanoja, Timo Ruotsalainen, Paroc Oy ja Seppo Jokinen, YIT Rakennus Oy keskustelemassa yhteistyöstä Tikkurilan uuden asemakeskuksen, DIXI:n työmaalla.

Kestävä kehitys on tärkeä osa Parocin omaa toimintaa ja kaikkea toimintaa ohjaa tavoite mahdollisimman pienestä energiankulutuksesta, pienistä päästöistä ja tehokkaasta luonnonvarojen hyödyntämisestä. Ruotsissa on Paroc Rewool-kierrätyskonsepti otettu käyttöön jo muutamia vuosia sitten ja siihen on toistaiseksi kuulunut eristelevyjen kierrätys työmailta.

Liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten julkisivuissa, väliseinissä ja sisäkatoissa käytetään usein teräspintaisia, kivivillaa sisältäviä sandwich-elementtejä ja näiden hukkapalojen määrä minimoidaan jo Parocin tehtaalla mitoittamalla elementit tilauksen mukaan. Kuitenkin esimerkiksi ikkunoiden ja ovien loveukset tehdään työmaalla, jolloin ylijäämäpaloilta ei täysin voi välttyä.

Metalli uusioraaka-aineeksi, villa energiajätteen mukaan
Parocin tehtaalla elementtien ylijäämäpaloista on jo aiemminkin eroteltu villa ja metalli toisistaan, mutta asiakkaiden työmaiden jätepalat ovat menneet sellaisenaan kaatopaikalle. Nyt työmaiden ylijäämäpalat saadaan toimitettua hyötykäyttöön, kun L&T kuljettaa ne omille tai yhteistyökumppaneidensa laitoksille, joissa palat murskataan. Murskasta erotellaan magneettien avulla metalli, joka toimitetaan teollisuudelle uusioraaka-aineeksi. Eristevilla prosessoidaan laitoksilla ja villa sekoitetaan energiajätteen mukaan. Pieni osa menee myös puhallusvillaksi.

Raportoinnin avulla materiaalitehokkuus paranee
L&T:n Ympäristönetti-raportointijärjestelmän avulla Paroc pystyy vastaisuudessa seuraamaan työmailla syntyvien hukkapalojen määrää aiempaa tehokkaammin ja kehittämään omaa toimintaansa entisestään.
Työmaayhteistyö on aloitettu Tikkurilan uuden asemakeskuksen, DIXI:n työmaalla, jonne Paroc toimittaa elementtejä kaikkiaan yli 7000 neliötä.