Parocin teknisille eristeille CE-merkki

03 loka 2012

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi heinäkuussa 2013

CE-merkattu Parocin tuote

Euroopan komission rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi 1.7.2013 ja koskettaa suurinta osaa EU-alueella myytäviä rakennustuotteita. Turvallisten ja energiatehokkaiden eristeratkaisujen markkinajohtaja Paroc Group on vuodesta 2002 lähtien ottanut käyttöön valmistamilleen eristeille harmonisoitujen tuotestandardien mukaisen CE-merkinnän.

 
Tänä syksynä Parocin CE-merkintäoikeus laajeni käsittämään mm. talotekniikkaan, teollisuuden putkistoihin, säiliöihin ja laitteisiin sekä erilaisiin asiakaskohtaisiin ratkaisuihin tarkoitetut tekniset eristeet.

Paroc toimii Euroopan laajuisesti 13 eri maassa, joten kansainvälisesti tunnustettu CE-merkintä viestii asiakkaille, että tuttuihin punavalkoraidallisiin pakkauksiin pakattujen tuotteiden ominaisuudet ovat ilmoitettujen mukaisia.

 

Tuotekehityksemme tärkeänä lähtökohtana on suunnitella yhteistyössä asiakkaidemme kanssa erityyppisiin käyttökohteisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut, joissa korostuvat paloturvallisuus, terveys, energiatehokkuus sekä hyvä käsiteltävyys ja helppo asennettavuus;, Paroc Tekniset eristeet -divisioonan markkinointi- ja kehitysjohtaja, DI Aki Suurkuukka kertoo.

 

 

”Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa LVI-laitteiden, putkien ja ilmakanavien eristäminen on noussut yhä tärkeämpään rooliin rakennuksen vaipan eristämisen ohella. CE-merkityt tuotteet sujuvoittavat osaltaan asiakkaidemme rakennusprojekteja, kun kaikki osapuolet voivat luottaa tuotteiden täyttävän ilmoitetut ominaisuudet”, Suurkuukka toteaa.

Teknisten eristeiden mineraalivillatuotestandardissa (EN 14303) on mainittu pakolliset ja vapaaehtoiset mittaukset sekä ilmoitettavat tuoteominaisuudet. Tuotteen CE-merkintä edellyttää, että ainakin pakolliset ominaisuudet, lämmönjohtavuus, mitat ja mittatoleranssit, mittojen pysyvyys sekä palo- ja kestävyysominaisuudet on testattu. Valmistajat voivat itse päättää, testaavatko he myös tuotteidensa muita ominaisuuksia, esim. korkeimman käyttölämpötilan, puristusjännityksen sekä veteen liukenevien ionien määrän.

CE-merkinnän varmentamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli eli niin sanottu ilmoitettu laitos. Se on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Parocin tehtailla tuotteet käyvät läpi tarkan seurannan. Sisäisen laadunvalvonnan lisäksi ilmoitettuna laitoksena toimiva VTT Expert Services Oy tekee kaksi kertaa vuodessa jokaiselle Paroc-tehtaalle tarkastuskäynnin.

 
Parocin tutkituille kivivillakuiduille on lisäksi myönnetty EUCEB-merkintä, joka vahvistaa biologisesti hajoavien kuitujen turvallisuuden terveyden kannalta. Monilla Parocin eristetuotteilla on myös rakennusmateriaalien M1-sisäilman päästöluokitus.

www.paroc.fi

 

 

Taustatietoa CE-merkinnästä
CE-merkintä perustuu Euroopan komission rakennustuotedirektiiviin ja sitä korvaavaan vuonna 2011 hyväksyttyyn rakennustuoteasetukseen. Se koskettaa kaikkia rakennustuotteita, joita valmistetaan käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa. Merkinnän pakollisuuden uskotaan helpottavan tuotteiden vapaata liikkumisoikeutta Euroopan talousalueella.


CE-merkintä kertoo rakennustuotteiden ostopäätöksiä tekeville sekä tuotteiden loppukäyttäjille yhdenmukaisella tavalla ne tuotteen ominaisuudet, joita harmonisoitu tuotestandardi edellyttää. Merkin käyttöön oikeutettu valmistaja vakuuttaa samalla, että tarvittava laadunvalvonta ja testaukset on tuotannon yhteydessä suoritettu.