Paroc Group julkaisi historiansa ensimmäisen yhteiskuntavastuuraportin

13 joulu 2012
Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristystuotteiden ja -ratkaisujen valmistaja Paroc Group on julkaissut ”Paroc Book of Sustainability 2012” -yhteiskuntavastuuraportin, joka on ensimmäinen laatuaan yhtiön historiassa. Vastuuraportti kattaa vuodet 2009, 2010 ja 2011 ja se noudattaa alan kansainvälisen auktoriteetin Global Reporting Initiativen (GRI) määrittämää yhteiskuntavastuuraportoinnin ohjeistusta.

Raportissa esitetyt tunnusluvut ovat työkaluja, joiden avulla Parocin yhteiskuntavastuun kehittymistä mitataan ja seurataan yhtiön Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa toimivissa tuotantolaitoksissa.
Jatkossa Parocin taloudellista, sosiaalista ja ympäristövaikutuksia kuvaava raportti julkaistaan vuosittain. Kestävän kehityksen linjaukset ovat osa yhtiön strategiaa.

 

Kestävän kehityksen näkökulma on vahvasti mukana liiketoimintamme kehittämisessä ja uudistamisessa, sillä tuotteillamme on merkittävä rooli rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa”, Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen sanoo. ”Toimimme energiaintensiivisellä alalla, joten tuotantoprosessien ekotehokkuus ja jätteiden kierrätettävyys tuovat lisäksi kustannussäästöjä. Samalla kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän ja edistämme näin yhteistä hyvinvointiamme.”

 

Tärkeät tavoitteet tuleville vuosille koskevat tuotannon energiatehokkuuden tehostamista. Parocin työturvallisuus tavoitteena on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä. Myös asiakastyytyväisyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Parocin tehtailla kaikki tuotantoprosessit toimivat voimassa olevien säädösten ja asetettujen standardien mukaisesti. Raportistamme käy myös ilmi, että Suomessa ja Ruotsissa tuotantolaitoksemme toimivat lähes kokonaan vihreällä sähköllä. Jätteistä kierrätämme tällä hetkellä jo 75 prosenttia.” kertoo konsernin Sustainability Manager Beatrice Rantanen.

Rakennusten energiatehokkuus avainasemassa

Paroc tunnetaan rakentamisen energiatehokkuuden edelläkävijänä, joka kehittää Energiaviisas Talo -ohjelmassaan ympäristövaikutukset huomioivia ratkaisuja uudis- ja korjausrakentamiseen. Parocin asiantuntijat ovat osallistuneet muun muassa koko maan kattavien passiivitalomääritysten ja -ratkaisujen luomiseen yhdessä VTT:n kanssa. VTT on myös sertifioinut Paroc Passiivitalo -konseptin.
Parocin kivivillatuotteiden energiatase on positiivinen, sillä niiden valmistukseen tarvitaan vain murto-osa siitä energiasta, jonka eriste elinaikanaan säästää.

”Laadukkaat lämpöeristeet ovat tehokkain ja edullisin keino vaikuttaa uudisrakennusten energiatehokkuuteen. Asia korostuu entisestään, kun Euroopassa siirrytään nollaenergiarakentamiseen vuoteen 2020 mennessä”, Lehtinen toteaa.

Parocille myönnettiin tänä vuonna kestävän kehityksen huomioimisesta kansainvälinen tunnustus, Global Insulation Company of the Year 2012. Raadin arvioissa kiiteltiin Parocin vastuullisuusasioiden huomioimisen ohella muun muassa yhtiön kehittämiä korjausrakentamisen innovaatioita.