Parocin käynnistämälle Innova-hankkeelle kunniamaininta Puupalkintokilpailussa

30 marras 2012
Riihimäellä toteutetun Innova-hankkeen tavoitteena oli löytää uudenlainen, energiatehokas tapa saneerata vanhoja kerrostaloja. Tavoitteet olivat korkealla ja kohde haastava. Lopputuloksena syntyi teknisesti toimiva ratkaisu, joka lyhensi merkittävästi korjausaikaa ja mahdollisti asukkaiden kotona asumisen koko remontin ajan. Suomen puutoimialaa edistävät järjestöt myönsivätkin Innova-hankkeelle kunniamaininnan vuoden 2012 Puupalkintokilpailussa.

Parocin vuonna 2010 käynnistämän Innova-yhteistyöhankkeen tavoitteena oli löytää uudenlainen, energiatehokas tapa korjata vanhaa kerrostalokantaa. Kohteeksi valittiin kilpailun kautta Riihimäellä sijaitseva kaupungin omistama vuokrakerrostalo, jota lähdettiin alan toimijoiden yhteishankkeena saneeraamaan. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti SAFA Kimmo Lylykangas.

Tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin kiinteistön arvon nostamisen lisäksi asumismukavuuden ja -viihtyvyyden lisääminen sekä kiinteistön ylläpitoon liittyvien kustannusten alentaminen. Yhtenä tavoitteena oli myös löytää rakennusaikaiseen asumiseen uusi ratkaisumalli. Kohteessa ei tämän seurauksena tehty väistömuuttoa, vaan asukkaat asuivat kodeissaan koko korjausprojektin ajan. Julkisivusaneerauksen lisäksi kohteessa tehtiin katon peruskorjaus muodonmuutoksineen, muutoksia lämmitysjärjestelmään sekä merkittäviä parannuksia ilmanvaihtoon.

Puupalkintokilpailun tuomariston mukaan Innova-hanke on ensimmäinen käytännön sovellus uudesta, kansainvälisessä SmartTES -tutkimushankkeessa kehitetystä kerrostalojen korjausmenetelmästä. ”Rakennusvaiheen kesto oli vain noin puolet Peltosaaren alueella samanikäisten talojen korjauksiin tyypillisesti käytetystä ajasta ja asukkaat saattoivat asua kodeissaan remontin ajan”, Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja ja tuomariston jäsen Mikko Viljakainen toteaa.

Kunniamaininta on hyvä osoitus siitä, että Parocin pitkäaikainen kehitys – ja innovaatiotyö energiatehokkaiden rakentamisratkaisujen puolesta saa aikaan kiinnostusta”, Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen sanoo. ”Panostamme entisestään asiakasyhteistyössä tehtäviin innovaatioihin, sillä uskomme että yhteistyössä tehtävät kehityshankkeet tuottavat parhaan lopputuloksen niin asiakkaillemme kuin loppukäyttäjillekin”, hän jatkaa.


Innovan ratkaisut

Innova-hankkeen energiateknisten tavoitteiden kannalta kaksi tärkeintä osa-aluetta olivat saneeraukseen kehitetyt saneerauselementit sekä tämän päivän parhainta tekniikkaa edustavat ilmanvaihtoratkaisut. Julkisivusaneerauksessa päädyttiin Teeri-Kolmio Oy:n valmistamaan pystysuuntaiseen puurunkoelementtiin, johon integroitiin tehtaalla Paroc-lämmöneristeet, ikkunat, parvekeovet sekä asuntokohtaiset ilmanvaihtokanavat. Valmiin elementin käyttö puolitti korjausajan paikan päällä tehtävään korjaukseen verrattuna. VTT seuraa yhä paitsi kohteen energiankulutusta, myös rakenteen toimivuutta elementteihin asennettujen sensoreiden avulla. Mittaustulokset julkaistaan ensimmäisen lämmityskauden jälkeen syksyllä 2013 .

Kohteeseen asennettiin kaksi ilmanvaihtokonetta lämmöntalteenottojärjestelmällä, jolloin voidaan hyödyntää jopa 75 % poistettavan ilman lämmöstä. Uudistetun ilmanvaihdon ansiosta sisäilma parani, kun kohteen tiiveystaso korjattiin lähes passiivitalon standarditasoa vastaavaksi. VTT:n toteuttaman ilmatiiveysmittauksen tulos on 0,8 l/h kun passiivitaso on 0,6 l/h Uuden pientalon vertailuarvo on 2,0 l/h ja tyypillinen vanhemman talon yleensä noin 4-8 l/h.

Korjaushankkeiden onnistuminen mitataan asukkaiden silmissä paitsi lopputuloksen, myös rakentamisen aikaisen viestinnän muodossa. Innova-hankkeen asukasviestinnässä hyödynnettiin monikanavaviestintää, jossa perinteisen laputuksen lisäksi asukkaille viestittiin myös sähköpostitse ja tekstiviestein. Siten tarvittava viestintä voitiin hoitaa nopeasti niin asukkaille kuin heidän muualla asuville perheenjäsenilleen tai edunvalvojilleen.