Innova-talon saneerauksen ainut haitta asukkaille on verhojen lyhennys

20 huhti 2011
Innova-talon passiivisaneerauksen toteutuksessa Riihimäellä käytetään tehdasvalmisteisia elementtejä, joihin on asennettu valmiiksi eristekerros ja ilmanvaihtokanavat. Se lyhentää työmaalla tehtävää työtä ja asukkaille aiheutuvaa haittaa. Hankkeessa kiinnitetään erityishuomiota myös asukasviestintään.
Riihimäen Peltosaaren alueella toteutettavassa kerrostalon passiivisaneerauksessa (Innova-hankkeessa) suurin osa julkisivuremontin työstä tehdään muualla kuin työmaalla. Alustavan aikataulun mukaan työt käynnistyvät kesäkuussa vanhan julkisivun purkamisella. Uudet julkisivut valmistuvat ripeästi, sillä 12 metriä korkeat julkisivuelementit valmistetaan tehtaalla ja tuodaan kohteeseen juuri ennen asennusta. Näin valmistuu kerralla koko rakennuksen korkuinen pala julkisivua.

Sisällä asunnoissa remontti näkyy siinä vaiheessa, kun vanhan betonielementin sisäpuoleen puhkaistaan reikä ilmanvaihtokanavaa varten. Aukko tehdään ikkunan yläpuolelle ja peitetään kotelolla. Innova-talon isännöitsijä Heikki Mattilan mukaan asukkaille koituva haitta tästä on se, että verhojen mittoja joudutaan lyhentämään.

Innova-talo eli Kotikulma talo 10 on 1970-luvulla rakennettu vuokratalo, jonka alakerrassa toimii päiväkoti. Asukkaiden lisäksi saneerauksessa on huomioitava myös päiväkodin toiminta. – Päiväkoti muuttaa kesän ajaksi toisiin tiloihin. Valmiiden elementtien avulla toteutettava saneeraus mahdollistaa kuitenkin huoneistoissa asumisen koko hankkeen ajan, Mattila kertoo.

Onneksi näyttää siltä, että hupun alla ei tarvitse asua pitkään, vaikka koko talon ulkoasu uusitaankin kokonaan, toteaa talon asukas Pekka Lähde. Hän on tyytyväinen myös siihen, että oman kodin asumismukavuus kohenee paremman ja terveellisemmän sisäilman myötä.
Lähde on valittu asukkaiden edustajaksi hankkeen ohjausryhmään eli hän toimii asukkaiden äänitorvena ja viestinviejänä hankkeen ydintiimin suuntaan.


-Asukkaiden silmissä korjaushankeen onnistuminen punnitaan paitsi lopputuloksen, myös hankkeen aikaisen tiedottamisen ja mahdollisen häiriön perusteella, Paroc Oy Ab:n Rakennuseristeiden markkinointipalvelupäällikkö Tuula Nordberg toteaa. Innova-hankkeen asukasviestintä käynnistettiin 13.4. pidetyllä asukasinfolla ja avoimella tilaisuudella, jossa valotettiin hankkeen etenemistä, sen vaikutuksia asumiseen sekä asukasviestinnän keinoja.

Hankkeen asukasviestinnässä otetaan perinteisten tiedotteiden lisäksi käyttöön TaloyhtiöOptimi-palvelu, jonka avulla asukasviestintää voidaan tehostaa sähköpostein ja tekstiviestein. -Tarvittaessa myös asukkaiden perheenjäsenet voidaan liittää mukaan palveluun eli jos isoäiti asuu Innova-talossa, taloyhtiön tiedotteet voidaan ohjata varmuuden vuoksi myös muualla asuvan läheisen tietoon, palvelusta vastaavan Omataloyhtiö.fi:n kehityspäällikkö Topi Aaltonen kertoo.Innova – kerrostalon passiivisaneeraus hankkeessa 1960 - 1980 –luvuilla rakennetuilla taloyhtiöillä oli tilaisuus ilmoittautua kilpailuun, jonka voittajalle on luvassa asiantuntemusta ja taloudellista tukea taloyhtiön passiivisaneerauksen toteutukseen. Kilpailun voittanut Riihimäen Kotikulman talo 10 saneerataan yhteisvoimin passiivitaloksi. Lisätietoa www.paroc.fi/innova

Passiivitaloista tulee merkittävä ratkaisija ilmastotalkoissa. Passiivitalo on rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on 20 – 30 kWh/m2 vuodessa sen sijainnista riippuen. Tämä energiantarve on noin neljännes uusien kerrostalojen kulutuksesta ja vain 10 – 20 % vanhempien talojen kulutuksesta.