Paroc Groupista EiiF:n Premium-jäsen

26 marras 2010

Paroc Group on European industrial insulation Foundation -järjestön jäsen. EiiF on teollisten ja teknisten eristeiden alalla toimivien yritysten yhteistyöjärjestö.

Paroc Group on EiiF:n Premium-jäsen

Teollisuusyritykset kaikilla aloilla ja kaikissa maissa haluavat pienentää ympäristöjalanjälkeä ja samalla leikata kustannuksia. EiiF edistää teknisten eristeiden käyttöä, koska niillä voi tehokkaasti ja ajanmukaisesti saavuttaa nämä molemmat tavoitteet.

EiiF arvioi teollisten tuotantolaitosten toiminnan kestävyyttä.

Paroc Groupista on tullut European industrial insulation Foundation (EiiF) -järjestön Premium-jäsen. EiiF on voittoa tavoittelematon säätiö, joka edistää teknisten eristeiden käyttöä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.
Vuoden 2009 alussa perustetun säätiön jäseniin lukeutuvat kaikki Euroopan johtavat eristysurakoitsijat ja eristevalmistajat. Säätiön tehtävänä on avustaa eri teollisuudenaloja, kun ne pyrkivät vähentämään hiilidioksidipäästöjään toimintaympäristön asettaessa yhä selvempiä vaatimuksia toiminnan kestävyydelle.


On oman etumme mukaista tehdä yhteistyötä EiiF:n kanssa. Saavutamme parhaat tulokset toimiessamme yhteistyössä säätiön muiden jäsenten kanssa”, sanoo Parocin liiketoiminta-aluejohtaja Lasse Satka. "EiiF:n jäsenenä saamme ensi käden tietoa ja olemme mukana tulevaisuuden eristeratkaisuiden kehittämisessä.


EiiF kehittää parhaillaan työkaluja, joilla lisätään tietoisuutta teknisen eristyksen hyödyistä. Viestintää suunnataan erityisesti tuotantolaitoksille, sijoittajille ja valtiollisille toimijoille. Sillä halutaan lisätä tietoisuutta teknisten eristeiden hyödyllisyydestä energiatehokkuuden lisäämisessä ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Samalla halutaan kiinnittää huomiota siihen, että eristeisiin tehdyt sijoitukset maksavat itsensä takaisin jo vuodessa tai parissa.