Oikea asenne ja oikeat päätökset ovat paloturvallisuuden kulmakivet

27.1.2023

Viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopassa on alettu kiinnittää enemmän huomiota asuinrakennusten turvallisuuteen aktiivisten informaatiokampanjoiden ja erilaisten turvallisuutta parantavien ratkaisujen ansiosta. Monet näistä ratkaisuista liittyvät paloturvallisuuteen, kuten palohälyttimet ja elektroniset laitteet, joissa on automaattinen virrankatkaisuominaisuus. Paloturvallisuuden ja tulipalojen ennaltaehkäisyn parantamiseen on kuitenkin vielä matkaa.

Tulipalot aiheuttavat aineellisten vahinkojen lisäksi paljon kärsimystä ihmisille. Euroopassa kuolee vuosittain jopa 4 000 henkilöä tulipalon seurauksena, ja 190 henkilöä päätyy päivittäin sairaalaan vaikeiden palovammojen johdosta. Vuosittaiset taloudelliset kustannukset nousevat jopa 126 miljardiin euroon.

Lähes kaikki, eli noin 95 % tulipaloista syttyy asuinrakennuksissa. Palojen syttymisen syynä ovat usein huolimattomuus, onnettomuudet sekä erilaiset sähkölaitteiden viat, väärinkäytökset tai virheellinen asennus.

Euroopassa on tehty paljon hyvää työtä paloturvallisuuden parantamiseksi, mutta rakennuspaloja on silti vaikea torjua kokonaan – tähän syynä ovat valitettavasti inhimilliset erehdykset, huolimattomuus ja välinpitämättömyys. Rakennusten ja rakenteiden paloturvallisuus on tärkeä keino tragedian välttämiseksi.

Palon syttyessä aika on tärkeintä valuuttaa

PAROC-kivivilla ei pala

Palon syttyessä aikaa turvalliseen pakenemiseen on yleensä hyvin vähän. Siksi tulipalon huomaaminen aikaisessa vaiheessa on selviämisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Palovaroittimien lisäksi oikeat materiaalivalinnat auttavat lisäämään rakennuksesta tai huoneesta poistumiseen tarvittavaa aikaa.

Palon aikana syntyvät myrkylliset savukaasut ovat usein hengenvaarallisia, ja siksi palamattomat rakennusmateriaalit ovat paras suoja tulipaloa vastaan ja sen aikana. Lisäksi palamattomat rakennusmateriaalit suojaavat myös muita materiaaleja syttymiseltä.

Paloturvalliset materiaalit voivat pelastaa henkiä

Mistä sitten tietää, mitkä materiaalit ovat paloturvallisia? Euroopassa rakennustarvikkeet jaetaan paloluokkiin sen perusteella, miten ne osallistuvat paloon. Luokituksessa tarkastellaan materiaalin syttymisherkkyyttä, palon leviämiseen liittyviä ominaisuuksia sekä savun ja palavien pisaroiden tuottoa. Palotestien perusteella määräytyviä pääluokkia on seitsemän: A1, A2, B, C, D, E ja F. Lisämääreillä s ja d ilmaistaan savun tuotto ja palava pisarointi.

A1-luokitus tarkoittaa palamattomia materiaaleja, jotka eivät osallistu lainkaan paloon ja F-luokitus materiaaleja, joiden palo-ominaisuuksia ei ole määritetty. Luokat A1 ja F esiintyvät aina ilman lisämääreitä.

Eristeet voivat lisätä rakennuksen palokuormaa merkittävästi, ja siksi eristeiden valinnalla on suuri merkitys rakennuksen paloturvallisuuteen. Kaikkein turvallisin valinta kaikille rakennustyypeille on A1 tai A2-s1, d0 -luokkaan kuuluva eristemateriaali. Kivivilla on luokiteltu korkeimpaan A1-luokkaan, eli se on paloturvallinen eriste, joka estää tulipalon leviämistä ja suojaa rakenteita palolta.

Jokainen on vastuussa paloturvallisuudesta

Olemme itse päävastuussa tulipaloilta suojautumisesta sekä oman ja muiden turvallisuuden takaamisesta. Näillä vinkeillä autat suojaamaan niin itsesi kuin läheisesi:

1. Ennaltaehkäisy

 • Tunnista asuinympäristösi riskit – toteuta paloturvallisuustarkastus
 • Ole varovainen sähkölaitteiden ja tulen kanssa – jopa kynttilät voivat johtaa suuriin vahinkoihin
 • Varmista, että kaikki sähkölaitteet toimivat oikein ja poista käytöstä kaikki vialliset laitteet (tai korjauta ne ammattilaisella)
 • Vältä riskikäyttäytymistä – päihteet ja tupakka voivat myös olla paloriski
 • Jos rakennat tai remontoit, valitse paloturvallisia materiaaleja

2. Valmistaudu tulipalon varalle

 • Varmista, että palovaroittimet ovat toimintakunnossa. Ainoastaan toimiva palovaroitin voi pelastaa henkiä.
 • Hanki palosammutusvälineet ja varmista, että ne ovat nopeasti käytettävissä palon sattuessa
 • Tarkista hätäpoistumistiet, pidä ne vapaina esteistä ja harjoittele poistumista

3. Tulipalon sattuessa toimi seuraavasti

 • Voit yrittää sammuttaa vasta alkaneen palon itse, jos sen voi turvallisesti tehdä.
 • Jos palon sammuttaminen ei onnistu tai palo on jo alkanut levitä, varoita muita ja poistu rakennuksesta välittömästi
 • Soita hätänumeroon
 • Mieti, ennen kuin lähdet pelastustoimiin – suurin osa tavaroista on korvattavissa

Voimme kaikki vaikuttaa tulipalojen torjuntaan sekä vahinkojen minimoimiseen palon sattuessa – toimitaan siis sen mukaan!

 

Tero Virrantuomi PAROC

Tero Virrantuomi
Tuotepäällikkö
Paroc

 

Blogi-kirjoitus on aiemmin julkaistu englanniksi paroc.com sivulla 21.11.2019