Laadukas eristäminen on vastuullisuutta

8.3.2023

Mikä on rakennuksessa piilossa seinien takana ja yläpohjien alla, ja vaikuttaa ratkaisevasti energiatehokkuuteen? No tietysti eriste – yksi tärkeä osatekijä vastuullisessa, kestävässä rakentamisessa.

Eristäminen on aina ilmastoteko, sillä se pienentää tehokkaasti rakennusten hiilidioksidipäästöjä vähentämällä lämmitykseen ja viilennykseen tarvittavaa energiaa. Suhdeluku 1:200 tiivistää muutamaan numeroon olennaisen: jokaista mineraalivillaeristeen valmistuksessa syntynyttä hiilidioksiditonnia kohti säästyy noin 200 tonnia hiilidioksidipäästöjä 50 vuoden aikana*.

Emmi Piispanen, Tarja Karhu ja Johanna Harila Paroc ”Rakennukset tuottavat yli kolmasosan EU-alueen hiilidioksidipäästöistä. Meidän kaikkien kodit ovat osa tätä kokonaisuutta, ja vastuullisemmalla eristämisellä pystymme lisäämään merkittävästi energiatehokkuutta. Tätä arvostaa yhä useampi kuluttaja ja rakennuttaja”, toteaa Owens Corning Parocin Euroopan eristeliiketoiminnan viestintäpäällikkö Emmi Piispanen.

Pitkäjänteistä työtä ympäristön hyväksi

Lämmöneristeiden valmistajat ovat jo vuosia kilpailleet entistä energiatehokkaampien tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämisessä. Paroc on ollut alusta saakka vahvasti mukana tässä kilpailussa: toimme keväällä 2021 markkinoille ensimmäisen hiilineutraalin lämmöneristeemme PAROC Natura Lanan, jota valmistetaan Paraisten tehtaalla.

”Natura Lanan valmistuksessa käytetään vähähiilistä sulatusteknologiaa, uusiutuvaa sähköä ja kierrätettyä kivivillaa. Jäljelle jäävän vähäisen päästömäärän kompensoimme Gold Standard -sertifikaattijärjestelmän kautta”, kertoo Parocin Suomen markkinointipäällikkö Tarja Karhu.

Hiilidioksidipäästöjen alentamisen lisäksi Parocilla panostetaan vahvasti kiertotalouden edistämiseen. Kierrätämme tehtaillamme valmistuksen ylijäämät, ja myös kierrätyspalvelut asiakkaille korostuvat nyt ja tulevaisuudessa. Pakkausmuovin vähentämiseksi tehdään toimenpiteitä yhdessä muovin valmistajien ja asiakkaidemme kanssa. Hieno esimerkki asiakasyhteistyöstä tulee Puolasta; rakennustyömaalla syntyneestä ideasta kehitettiin kivivillalamelleille uusi pakkaustekniikka, jossa on 50 % vähemmän muovia.

Euroopan rakennuseristeliiketoiminnan markkinointijohtaja Johanna Harila korostaa, että asiakkaat ovat Parocille tärkeitä yhteistyökumppaneita uusien innovaatioiden kehittämisessä. He myös osaavat vaatia vastuullisuutta, ja hyvä niin!

”Ympäristövastuullisuuden edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Tarkoitus on, että vuoteen 2030 mennessä tehtailtamme ei synny enää jätettä ja pyrimme puolittamaan hiilidioksidipäästömme”, Harila kertoo. Euroopan-tuotantomme osalta hiilidioksidipäästöihin saatiin merkittävä 30 % vähennys, kun otimme Puolan tehtaan sähkölinjoilla käyttöön uusiutuvan sähkön vuoden 2022 alussa.

Vastuullisuus Parocin toiminnan ytimessä

Paroc on yrityksenä sitoutunut huolehtimaan ihmisistä ja maapallosta, ja vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Tämä koskee niin valmistamiamme tuotteita kuin periaatteita, joiden mukaan toimimme. Meille tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutuminen on tärkeä osa vastuullisuutta.

”Yritysvastuu pitää sisällään monia tärkeitä asioita, joiden merkitys ymmärretään nykyisin entistä paremmin. Seurauksena myös niiden edistämiseen kiinnitetään yrityksissä - meillä ja muualla - yhä enemmän huomiota, mikä on hienoa”, toteaa Tarja Karhu.

Vastuullisuustyö on kestävyyslaji, jossa tulosten saavuttamiseksi vaaditaan jatkuvia toimenpiteitä. Yhdessä yössä ei asioita muuteta; ei myöskään yhden ihmisen toimesta vaan yhdessä toimimalla. Me Parocilla katsomme tulevaisuuteen, haastamme joka päivä itseämme ja toisiamme ja olemme yhdessä sitoutuneita tavoitteisiin, joilla rakennetaan parempaa huomista.


*Lähde: Eurima