Jäte on tekninen haaste, ei ongelma

17.1.2024

Vietän päiväni jätteiden parissa, eikä mikään voisi olla jännittävämpää, mielenkiintoisempaa ja tärkeämpää, kirjoittaa Ismo Kuokkanen, OC Parocin Euroopan vastuullisuusohjelman johtaja.

Jäte on tekninen haaste, ei ongelmaJäte mielletään usein ongelmaksi – joksikin, josta on päästävä eroon, joka on kallista käsitellä ja hävittää. Itse sen sijaan haluan ajatella, että jäte ei ole ongelma vaan tekninen haaste. Oikealla motivaatiolla ja innovatiivisella ajattelulla jäte voidaan hyödyntää, kierrättää tai muuttaa raaka-aineeksi sekä uusiksi tuotteiksi.

Johdan OC Parocilla Closing the Loop -nimistä vastuullisuusohjelmaa, jossa keskitymme lisäämään jätteiden kierrätystä tehtaillamme. Olemme haastaneet itsemme tavoitteella, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä tehtailtamme ei lähde tuotantojätettä kaatopaikalle.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi määrittelemme vaatimukset ja teknologiset ratkaisut. Ensisijaisena tavoitteenamme on tunnistaa tehtaidemme jätevirrat ja keskittyä niistä merkittävimpiin.

 

Märkäjätteen kosteusprosentin pienentäminen

Työskentelen parhaillaan Suomen, Puolan ja Ruotsin kivivillatehtaidemme kanssa. Tavoitteenamme on luoda ja ottaa käyttöön teknisiä ratkaisuja, jotka lisäävät entisestään jätteiden kierrätystä.

Yksi esimerkki tästä työstä on märkäjätteen kosteusprosentin pienentäminen. Kyseessä on Suomen Paraisen tehtaallamme kivivillan valmistusprosessissa syntyvä prosessijäteosuus, joka on painavaa ja hyvin märkää; jopa 60 % siitä on kosteutta.

Kokeilemalla ja testaamalla eri menetelmiä – kuten insinöörit tekevät – löysimme tavan laskea märkäjätteen kosteusprosenttia 40–60 prosentista 10–15 prosenttiin. Muutos pienentää sekä jätteen painoa että tilavuutta merkittävästi ja mahdollistaa veden uudelleenkäytön prosessissa.

Tällä hetkellä kokeilemme erilaisia mahdollisuuksia ja teknisiä ratkaisuja hyödyntääksemme tätä käsiteltyä jätettä uusien, korkealaatuisten tuotteiden valmistuksessa. Tavoitteenamme on pystyä kierrättämään kaikki märkäjäte takaisin valmistusprosessiin.

Tämä tarkoittaisi, että märkäjätettä ei poistuisi tehtailtamme. Itse asiassa ei olisi enää olemassakaan sellaista asiaa kuin märkäjäte.

 

Asiakasjätteen vastaanottomahdollisuuksien laajentaminen

Closing the Loop -ohjelma ei keskity ainoastaan oman tuotantojätteemme kierrätykseen. Haluamme myös asteittain laajentaa mahdollisuuksiamme vastaanottaa sekä asiakkaidemme jätettä että muiden teollisuudenalojen jätemateriaaleja. Koska kivivillaa voidaan uudelleensulattaa toistuvasti, mietimme myös tapoja silmukan sulkemiseksi ja tuotteidemme kierrättämiseksi niiden käyttöiän päätyttyä.

Tunnen itseni etuoikeutetuksi saadessani työskennellä tällaisten teknisten haasteiden parissa.

 

Ismo Kuokkanen OC Paroc

Ismo Kuokkanen
Sustainability Program Lead, Europe
OC Paroc

 

Blogi-kirjoitus on aiemmin julkaistu englanniksi paroc.com sivulla 1.11.2023