Mikä on EPD-ympäristöseloste?

YMPÄRISTÖSELOSTE 01/02/2021

 

Ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, EPD) on riippumattomasti varmennettu ja rekisteröity asiakirja, joka antaa avoimet ja vertailukelpoiset tiedot tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutuksista luotettavalla tavalla.

Jos EPD-ympäristöselostetta käytetään loppuraporttina, sen perustana on elinkaariarviointi. Elinkaariarvioinnin avulla tuotteen ympäristötehokkuutta voidaan arvioida koko sen elinkaaren ajan. Siinä otetaan tavallisesti huomioon koko arvoketju aina materiaalin hankinnasta valmiiseen tuotteeseen, sen käyttövaiheeseen ja käyttöiän päättymiseen.

EPD-ympäristöseloste on niin sanottu tyypin III ympäristöseloste, joka on ISO 14025 -standardin mukainen. Tyypin III ympäristöseloste laaditaan ja rekisteröidään tietyn ohjelman puitteissa, kuten International EPD® System -järjestelmässä. International EPD System -järjestelmään rekisteröidyt ympäristöselosteet ovat julkisesti saatavilla ja ladattavissa EPD-kirjastosta osoitteesta www.environdec.com.

EPD-ympäristöseloste

  • perustuu kansainvälisiin standardeihin
  • huomioi tavaroiden ja palvelujen kokonaisvaltaisen elinkaariarvioinnin
  • voidaan käyttää kaiken tyyppisille tavaroille ja palveluille
  • sisältää todennettua ympäristötietoa
  • perustuu avoimeen ja läpinäkyvään malliin
  • antaa samassa tuoteryhmässä vertailukelpoista tietoa

Lähde: Environdec.com

PAROC® Natura -tuotteiden EPD-ympäristöselosteen pääarvot

PAROC Natura Lanan GWP-arvo tuotevaiheessa (A1-A3*) on 0,34 kg CO2ekv/m2 (R=1)
PAROC Natura Lanan GWP-arvo koko elinkaaren aikana (A1-D) on 0,39 kg CO2ekv/m2 (R=1)
 
PAROC Natura Windin GWP-arvo tuotevaiheessa (A1-A3*) on 1,34 kg CO2ekv/m2 (R=1) sisältäen päällysteen
PAROC Natura Windin GWP-arvo koko elinkaaren aikana (A1-D) on 1,57 kg CO2ekv/m2 (R=1)

* GWP A1-A3 sisältää tuotannon aikaiset päästöt poislukien puulavoihin liittyvät päästöt ja varastoitunut hiili (GWP fossil+luluc). Standardi EN 15804 +A2.