Asennusohje - Lämmön- ja kondenssieristäminen PAROC Hvac lamellimatolla

paroc hvac lamella mat alucoat

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat on alumiinilaminaatilla päällystetty kivivillalamellimatto. Kevyt ja hyvän puristuslujuuden omaava on tarkoitettu laitteiden ja ilmanvaihtokanavien lämmön- ja kondenssieristykseen.

Asennuksen helpottamiseksi ja työn sujuvuuden takaamiseksi olemme laatineet nämä asennusohjeet avuksesi.

12-09-2022

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Sisältö on estetty

Nähdäksesi tämän sisällön, sinun täytyy hyväksyä evästeet (cookies).

Suojavarusteet

Suojalasit

Käytä suojavarusteita ihoärsytyksen välttämiseksi. Pidä työvaatteet erillään muista vaatteista.
Käytä suojalaseja, jos silmäsi ovat herkkiä pölylle. Tämä on erityisen tärkeä, kun käsittelet pään yläpuolelle asetettavia lämmöneristeitä. Jos käytät piilolinssejä, sinun tulee aina käyttää tiiviitä suojalaseja.
Käytä hengityssuojainta, joka on varustettu vähintään P2 luokan pölysuodattimella, jos pölymäärä on merkittävä (esim. irtovillaeristettä asennettaessa).

Ilmanvaihto

Hyvä ilmanvaihto työpaikalla on hyvä tapa vähentää pölyä.

Jätehuolto

Puhdistus on suoritettava siten, että vältetään pölyn leviäminen. Mineraalivillajäämien keräämiseen tarkoitettujen laitteiden on oltava helposti saatavilla. Yritä aina kerätä ylijäämät pois välittömästi. Se helpottaa siivoamista ja vähentää pölyn leviämistä.

Puhdistus

Tilat joissa mineraalivillaa on käsitelty tulee siivota usein, mieluiten joka päivä. Ensisijaisesti tulee käyttää pölynimureita. Kuivalakaisua ja -puhallusta paineilmalla ei suositella pölyn leviämisen takia.

Suihku

Kokovartalosuihku haalealla tai viileällä vedellä on suositeltavaa työpäivän jälkeen sekä kaikkien vaatteiden vaihtaminen.

Yleisiä asennussuosituksia

Teknisen eristyksen parissa työskentely on ammattilaistyötä, joka vaatii korkeaa yksityiskohtaisuutta ja tarkkuutta. On myös tärkeää olla tietoinen esimerkiksi rakentamismääräyksistä, alan standardeista ja eristyksen tärkeydestä eri järjestelmissä sekä siitä, miten eri tuotteita käytetään ja käsitellään kaikissa sovelluksissa. Teknisten eristeiden asennukset tulee aina tehdä dokumentoitujen asennusohjeidemme mukaan.

Käsittely ja varastointi

Eristeitä on käsiteltävä niin, että ne eivät vaurioidu. Varastointi työmaalla asentamiseen asti on suunniteltava huolellisesti. Jos tuotteita säilytetään ulkona, ne on suojattava sateelta eikä niitä saa säilyttää kosketuksissa maahan. Tarvittaessa tuotteet on peitettävä vedenpitävällä pressulla tai muovilla. Älä koskaan asenna märkää eristystä. Jos tuote on kastunut, pakkaus on avattava, jotta tuote voi kuivua. Kuivumisen jälkeen tuotetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan. PAROC kivivilla kuivuu nopeasti. Käsittele tuotepakkauksia aina siten, että pakkausten reunat tai kulmat eivät vaurioidu varsinkaan lastauksen yhteydessä.

Muotoon leikkaaminen

Tuotteiden leikkaamisessa muotoonsa on käytettävä asianmukaisia eristystyökaluja. Tuote tulee muotoilla siten, että saumojen määrä pyritään minimoidaan asennuksen aikana. Huolehdi asennustyössä riittävästi tilaa eristeiden lisäksi myös työkaluille ja muille kokoonpanossa tarvittaville tarvikkeille.

Oikea tuote oikeassa lämpötilassa

Huolimatta siitä, että kivivillan lämmönkestävyys on yli 1000 °C, on erittäin tärkeää ottaa huomioon, että tuotteilla on erilaiset käyttölämpötilat mm. tiheydestä riippuen. Siksi on erittäin tärkeää valita oikea tuote oikeaan käyttötarkoitukseen.

Korkein käyttölämpötila on ilmoitettu tuotesivulla. Käytettäessä tuotteita yli 200 °C lämpötiloissa, tuoteissa oleva sideaine alkaa haihtumaan niissä osissa eristettä, joissa lämpötila ylittää 200 °C. Haihtumisprosessin aikana saattaa esiintyä savua ja hajua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta prosessin aikana. Suosittelemme ensimmäisen lämmityksen tapahtuvan hitaasti, n. 50 °C tunnissa, jolloin sideaineen haihtumisen on tasaisempaa.

Kun eristetään laitteita, joiden lämpötila on yli 200 °C, on otettava huomioon seuraavat seikat:
- Eristystä ei saa kuormittaa.
- Eristys asennetaan tiukasti laitteen pintaa vasten käyttäen kiinnikkeillä ja/tai pintaverhousta.
- Korkeammissa lämpötiloissa tulee käyttää tuotteita, joilla on riittävä tiheys. Tämä varmistaa hyvän lämmöneristyksen ja mittapysyvyyden.

Voit printata tämän ohjeen käyttämällä selaimesi tulostustoimintoa.