Tutkimus: Suomalaiset huolissaan tulipaloista – rakennusala ei ole tietoinen rakennusten palokuormissa piilevästä turvallisuusriskistä

03 kesä 2014

Asiantuntijat epäilevät, että Suomen rakennusmääräyskokoelman palokuormat eivät ole ajan tasalla

Tuoreen IRO Researchin¹ tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät tulipaloja kodin suurimpana turvallisuusriskinä. Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen sekä KK-palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Esko Mikkola arvioivat, että suomalaisilla on syytäkin olla huolissaan: he epäilevät, että vuonna 1997 palomääräyksiin määritellyt palokuormaryhmät eivät ole pysyneet rakentamisessa tapahtuneiden muutosten perässä. Jos näkemys pitää paikkaansa, vaikeat tulipalot ja niistä johtuvat palovahingot saattavat lisääntyä lähitulevaisuudessa.

Lämmöneristeratkaisujen valmistaja Parocin IRO Researchilla¹ teettämän tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista pitää tulipaloja kaikkein suurimpana kodin turvallisuusriskinä (37 %). Parocin Taloustutkimuksella² toteuttama tutkimus puolestaan osoittaa, että rakennusalan ammattilaiset kokevat tilanteen eri tavoin: arkkitehdeistä, rakennesuunnittelijoista ja rakennuttajista koostuva vastaajajoukko on voittopuolisesti sitä mieltä, että palokuormat huomioidaan rakennusten suunnitteluvaiheessa yhä riittävästi (79 %). Palokuormat ovat rakentamisen paloturvallisuuden keskeisimpiä tekijöitä.

Rakentamisen paloturvallisuuteen perehtyneet asiantuntijat ovat eri mieltä kuin ammattilaiset. Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen sekä KK-palokonsultti Oy:n johtava asiantuntija Esko Mikkola epäilevät, että nykyiset rakennusmääräysten palokuormia koskevat osat eivät ole ajan tasalla.

Palokuormaryhmät on päivitetty rakennusmääräyksissä vuonna 1997, vaikka sen jälkeen rakentamisessa on tapahtunut merkittäviä palokuormien kasvuun vaikuttaneita muutoksia.

”Tutkimuksesta on nähtävillä, että rakennusalan ammattilaiset luottavat vahvasti rakennusmääräyksiin – mitä määräyksissä lukee, se on totta. Epäilykseni silti on, että palokuormien osalta rakennusmääräyksissä kaikki ei ehkä ole kohdallaan, vaan ne pitää tutkia. Esimerkiksi nykyiset energiatehokkuusvaatimukset ovat kasvattaneet eristepaksuuksia, mikä on lisännyt automaattisesti rakennusten kiinteitä palokuormia”, toteaa rakentamisen määräyksistä vastaava Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen.

Palokuormalla tarkoitetaan kokonaislämpömäärää, joka vapautuu, kun aine palaa täydellisesti. Jos kiinteistössä on paljon palavia rakenteita ja irtaimistoa eli palokuorma on suuri, se synnyttää tulipalotilanteessa vakavamman tulipalon kuin pieni palokuorma. Tämä vaikeuttaa palotilanteessa ihmisten pelastautumista ja pelastustyötä. Lisäksi rakennuksen rakenteet joutuvat kovemmalle koetukselle ja romahdusvaara kasvaa, koska palo kestää pidempään sekä lämpötilat ovat korkeampia.

Lue lisää lehdistötiedotteestamme.