Paroc on sitoutunut työturvallisuuden parantamiseen

10 joulu 2012
Paroc Group tytäryhtiöineen, Paroc Oy Ab ja Paroc Panel System Oy Ab, ovat allekirjoittaneet Rakennusteollisuus RT ry:n kaikille jäsenyrityksilleen suunnatun sitoumuksen, jonka tavoitteena on nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mennessä.

Paroc ja muut työturvallisuussitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupautuvat minimoimaan työtapaturmat vuoteen 2020 mennessä ja huolehtimaan, että käytettävissä on riittävät resurssit saavuttamaan asetetut tavoitteet.

Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti kiteyttää tavoitteen toteutumismahdollisuuden seuraavasti: “ Tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien rakennusalalla toimivien ja työskentelevien sitoutumista ja yhteistyötä aina rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien. Tavoitteelliseen turvallisuusjohtamiseen sisältyy keskeisenä periaatteena ennakoivan Nolla tapaturmaa ajattelun vieminen osaksi jokapäiväistä toimintaa alihankintaverkosto mukaan luettuna.”

Paroc on sisällyttänyt jo kevään 2012 strategiakierroksella tavoitteekseen nolla tapaturmaa 2020 mennessä.

 

Olemme kiinnittäneet erityishuomiota työturvallisuuden parantamiseen viimeiset puolitoista vuotta. Kova työ on tuottanut tulosta, sillä marraskuun lopun lukujen valossa työtapaturmien määrä näyttää puolittuvan vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Tapaturmat ovat olleet luonteeltaan myös lievempiä kuin aiemmin. Hyvä kehitys on vuoden loppua kohden kuitenkin hidastunut, joten töitä on vielä tehtävä”, Paroc Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen toteaa.

 

 

Lisätietoa:
Kari Lehtinen, toimitusjohtaja, Paroc Group Oy, p. 046 876 8902, kari.lehtinen@paroc.com  
tai
Anne-Maarit Sepling, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Paroc Group Oy, p. 040 670 80 33, anne-maarit.sepling@paroc.com  

Paroc on Itämeren alueen johtava energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistaja. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakas- ja henkilöstölähtöisyys, jatkuva innovaatio, kannattava kasvu sekä kestävä kehitys. Paroc-tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa ja Puolassa sekä vuodesta 2013 eteenpäin myös Venäjällä. Myyntitoimistoja ja edustustoja on 13 maassa Euroopassa. Paroc Groupin omistaa ryhmä pankkeja ja muita institutionaalisia sijoittajia sekä vähemmistöomistajana Parocin henkilöstö. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 405 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 1 990.

 

Taustatietoa:
Rakennusteollisuus RT ry:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n kokouksessa 20.11.2012 julkistettiin “Johdon työturvallisuusjulistus ja turvallisen työn periaatteet”, joihin kaikki allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat.

Parocin johto muiden allekirjoittaneiden yritysten tavoin sitoutuu huolehtimaan seuraavista asioista:
• Tapaturmaton työmaa/tehdas on meille kunnia-asia
• Tavoitteemme on, että tapaturmat vähenevät 30 prosenttia joka vuosi
• Parannamme työturvallisuutta järjestelmällisesti
• Tutkimme kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet
• Käytössämme on tarvittavat resurssit työturvallisuusasioiden hoitoon
• Tilastoimme ja ilmoitamme tapaturmat yhteisen ohjeistuksen mukaisesti

Edellytämme nämä tavoitteet ja vaatimukset myös sopimuskumppaneiltamme.

Lisätietoa Rakennusteollisuus RT ry:n Nolla tapaturmaa -kampanjasta: www.rakennusteollisuus.fi