Turvallisempia rakennuksia ja parempaa työturvallisuutta palomiehille

04 maalis 2015
Suomen Palomiesliitto SPAL ja Paroc tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on edesauttaa paloturvallista rakentamista sekä Suomessa että koko Euroopan laajuisesti. Rakennusten paloturvallisuuden parantuessa kohentuu myös palomiesten työturvallisuus.

Rakennusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa siihen, että tulipalot eivät leviäisi niin herkästi eivätkä olisi niin laajoja. Suomen Palomiesliitto SPAL ja Paroc tekevät yhteistyötä Euroopan tasolla, jonka tavoitteena rakennusten paloturvallisuuden edistäminen ja korkeatasoisten paloturvallisuusstandardien luominen.

Voimassa olevat standardit ovat puutteellisia eivätkä kaikilta osin vastaa nykyisiä rakennuskäytäntöjä. Esimerkiksi rakennusmateriaalien paloluokituksen testausstandardit eivät aina anna oikeanlaista kuvaa siitä, miten materiaalit käyttäytyvät kehittyneimmissä tulipaloissa – miten niistä muodostuu savua ja mikä on savun myrkyllisyysaste.

Palomiesliiton näkökulmasta paloturvallisuusstandardien parantamisessa on kysymys paitsi kansalaisten turvallisuudesta myös palomiesten työympäristön ja työturvallisuuden kehittämisestä. Rakennusmateriaaleilla voidaan vaikuttaa tulipalojen leviämisnopeuteen: mitä enemmän rakennuksissa käytetään palamatonta materiaalia, sitä enemmän se antaa palomiehille aikaa valmistautua tulipaloihin, ja sitä vähemmän yllätyksiä syntyy palon kehittyessä.

”Pelastusviranomaisena meidän täytyy tuntea rakennusten rakenteet ja niiden käyttäytyminen. Paloturvallisuusstandardien kehittämiseen vaikuttaminen on yksi keino edistää turvallista rakentamista ja terveellisempää työympäristöä jäsenillemme. Paremmilla standardeilla pyrimme myös vähentämään palomiesten altistumista syöpää aiheuttaville myrkyille”, Suomen Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula kertoo.

Paloturvallisuutta parannetaan Brysselissä

Yhteistyötä tehdään kansainvälisen paloturvallista rakentamista ajavan Fire Safe Europe -yhdistyksen kautta: yhdistyksen FireSafetyFirst-kampanjan päämääränä on saada Euroopan unioniin korkeatasoiset paloturvallisuusstandardit. Tavoitteena on nostaa rakennusten paloturvallisuuteen liittyviä asioita nykyistä vahvemmin poliittisen päätöksenteon agendalle, niin EU:n kuin yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla.

Eurooppalaisen tason standardien kehitystyö on painottunut Brysseliin, jossa Palomiesliiton järjestön johtaja Kim Nikula sekä Parocin Panel System divisioonajohtaja Jan Andersson ovat keskustelleet suomalaisten europarlamentaarikkojen kanssa paloturvallisuusstandardien tarkistamisen välttämättömyydestä.

Vastaanotto Euroopan parlamentissa on ollut erittäin positiivista. Paloturvallisuus on asia, jota kukaan ei periaatteessa vastusta. Kysymys on enemmänkin siitä, että millä innokkuudella ja omalla panostuksella kukin lähtee tähän mukaan”, Andersson kertoo. Vaikuttamistyötä kampanjan merkeissä jatketaan Euroopan parlamentissa koko vuoden ajan.

Eurooppalaisten palomiesten allianssi European Fire Fighter Unions Alliance (EFFUA) ja Fire Safe Europe ovat tehneet yhteistyötä parin vuoden ajan hyvällä tuloksella. Yhteisestä toiminnasta on ollut synergiaetua molemmille organisaatioille ja niiden jäsenyhteisöille. ”Saamme tukea toisiltamme. Meillä on omia intressejä, mutta yhdistämällä voimamme saavutamme yhteisen tavoitteemme: paloturvallisemman Euroopan. Yhteisillä toimenpiteillä saamme enemmän näkyvyyttä ja enemmän voimaa, kuin yksin toimimalla”, Andersson kiteyttää.

Lisätietoja
Olga van Iterson, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Paroc Group Oy, puh. 050 325 2376

Jan Andersson, divisioonajohtaja, Paroc Panel System Oy Ab, puh. 0400 526 816