PAROC-kivivilla on uudelleenkäytettävä

PAROC Stonewool is re-usable

Vaikkakin PAROC-kivivilla on tehty luonnonkivestä, joka on ehtymätön luonnonvara, on meidän pidettävä huolta myös tulevista sukupolvista ja hyödynnettävä planeettamme resursseja optimaalisesti. Otamme elinympäristömme  huomioon sekä valmistusprosessissamme että tarjotessamme palveluita, jotka tukevat tuotteidemme kierrätystä. PAROC-kivivilla voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää uudeksi kivivillaksi.

PAROC-kivivilla

  • Sopii käytettäväksi uudelleen lämmöneristeenä, jos materiaali voidaan irrottaa vahingoittumattomana edellisestä kohteesta.
  • Tuotannon leikkausprosessin yhteydessä kertynyttä leikkuujätettä voidaan käyttää uusien kivivillatuotteiden raaka-aineena, jolloin ensiömateriaalin tarve pienenee.
  • Kivivillaeristettä käytetään kuormalavoina jätteen minimoimiseksi (kattotuotteet).
  • Leikkuujätteet hyödynnetään puhallusvillana.
  • PAROC-kivivillaa voidaan turvallisesti käyttää täyttömaana tai maarakenteena.