Sisäkatot

Kellarin sisäkattoon on hyvä asentaa ääntä absorboivia materiaaleja, mutta myös palo- ja lämmöneristeitä. Koska sisäkatto on korkealla, pehmeät absorboivat kivivillalevyt ja lamellit ovat turvassa mekaanisilta vaurioilta ja parantavat tilojen akustiikkaa tehokkaasti. Näin voidaan samanaikaisesti luoda hyvä ääniympäristö ja parantaa rakenteiden paloturvallisuutta ja energiatehokkuutta.

Lämpimien rakennusten alapuolella olevien kellaritilojen, autohallien ja muiden kylmien tilojen eristämisellä voidaan helposti säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. Kellaritilojen kattoeristeiden asennus on helppoa – myös jälkikäteen tehtynä. Samalla energiakustannukset pienenevät, ylempien kerrosten lattian lämpötila nousee, kerrosten välinen paloturvallisuus paranee ja kellaritilojen meluisuus vähenee.

Sisäkaton palo-, lämmön- ja ääneneristys

PAROC CGL 20 ja PAROC CGL 20cy -kivivillalamellit ovat jäykkiä, palonkestäviä kivivillaeristeitä, joilla on hyvä lämmöneristyskyky ja alkalinkestävyys. Eristelamellit ovat kevyitä, nopeita ja helppoja asentaa sementtiliimalaastilla PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan. Suositeltavaa on asentaa tuotteet limittäin. Eristelamellia käytetään mm. asuinkerrosten välipohjien, autotallien ja parkkihallien sekä lämmittämättömien kellareiden katon alapuolisiin palo-, ääni- ja lämmöneristyksiin.

PAROC CGL 20 -eristelamelli on saatavana jopa 400 mm paksuna, jolloin yhdellä eristekerroksella pystytään tekemään edullinen U-arvoltaan 0,09 W/m2K lämmöneristysratkaisu mm. ontelolaatan alapuolelle (ontelolaatta 265 mm, laskennassa huomioituna 0,005 W/m2K mekaanisten kiinnikkeiden vaikutus U-arvoon). Lämmöneristyksessä käytettävän liimattavan lamellin paksuus saa olla enintään 400 mm. Tarvittaessa kiinnipysyvyys tulee varmistaa mekaanisilla kiinnikkeillä.

Eristelamelli on saatavana myös primeroituna (pohjamaalattuna) ja reunaviistettynä (tuotteena: PAROC CGL 20cy), jolla pystytään vähentämään työmaalla mm. pinnoitukseen kuluvaa asennusaikaa. Reunaviistouksen ansiosta tuotteiden saumakohdat pysyvät siisteinä.

Eristelamellien pinta voidaan maalata. Maalaustyön suoritus PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan.

PAROC CGL 20 -eristeellä voidaan parantaa kantavien betonilattioiden ja ontelolaattojen palonkestävyyttä Palosuojausopas 2 / Betoni esitetyllä tavalla. Ainoastaan 50 mm lamellia voidaan käyttää palosuojaustarkoituksessa. Palosuojauksessa kiinnitys on tehtävä mineraalipohjaisella sementtiliimalaastilla valmistajan ohjeiden mukaisesti. Palotestissä käytetty sementtiliimalaasti: Henkel Ceresit CT 190 WM. Kiinnitysaineen menekki n. 5,0 kg/m². Muissa eristeratkaisuissa kiinnitys voidaan tehdä joko liimalaastilla tai mekaanisesti suunnittelijan/valmistajien ohjeiden mukaisesti.

Eristelamellit myös absorboivat ääntä tehokkaasti:

  • 60 mm paksun PAROC CGL 20 -lamellin ääniabsorptiokerroin on αw=0,95 
  • 200 mm paksun PAROC CGL 20 -lamellin ääniabsorptiokerroin on αw=1,00

Kellarin katon eristys

  • Kantava lattiarakenne: betoni- tai ontelolaatta
  • Lämmöneriste: PAROC CGL 20 tai PAROC CGL 20cy (primeroitu ja reunaviistetty)
  • Viimeistele tuotteen pinta (ruisku)maalaamalla PAROC Kivivillan käsittely- ja asennusohjeen mukaan.

PAROC CGL tuotteet

Paroc CGL 20cy asennus Paroc CGL 20cy asennus Paroc CGL 20cy asennus

 

U-arvot eri paksuuksille
mm
PAROC CGL 20 ja PAROC CGL 20cy 140 210  270  400
U-arvo, W/m2K 0,24 0,17 0,14 0,09

PAROC CGL 20cy -tuotteen maksimipaksuus on 250 mm.
 

Laskentaparametrit, kellaritilojen sisäkatto

Laskentaparametrit (Laskenta EN ISO 6946 standardin mukaan):

Ontelolaatta: λU = 0,74 W/mK, d = 265 mm, R = 0,36 m2K/W

PAROC CGL 20: λU = 0,037 W/mK
PAROC CGL 20cy: λU = 0,037 W/mK

Pintavastus, sisä (Rsi): 0,17 m2K/W
Pintavastus, ulko (Rse): 0,04 m2K/W

U-arvoa korjaavat tekijät:
• ΔUg = Ilmaraoista aiheutuva korjauskerroin ΔU´´: Taso 0
• ΔUf = Mekaanisten kiinnikkeiden (rst, Ø 5 mm, 9 kpl/m2) vaikutus/korjaus huomioitu rakenteen U-arvossa.